Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

 • Danuta Ankutowicz

  ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego, honorowa członkini Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.


 • Katarzyna Duczkowska-Małysz

  profesor SGH w Warszawie, była wiceminister rolnictwa; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Iwona Fabich

  przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet w Toruniu i wiceprzewodnicząca platformy programowej Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD w województwie kujawsko-pomorskim; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Jolanta Kwiatkowska

  przewodnicząca Rady Gminy Stegna; sekretarz Gminy Jantar absolwentka szkoły liderów; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Katarzyna Kosno

  rolniczka, działaczka na rzecz zielonej modernizacji, członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Aleksandra Langowska

  audytorka energetyczna, ekspertka ds. energii (oszczędzanie, pozyskiwanie środków), właścicielka Pracowni Generator.


 • Beata Maciejewska

  założycielka Fundacji Przestrzenie Dialogu, jedna z założycieli Zielonego Instytutu, autorka szeregu publikacji i kampanii w tym "Polki powiatowej; przewodnicząca zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Dorota Metera

  ekspertka ds. ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich


 • Agnieszka Odachowska

  działaczka społeczna, jedna z liderek „Polki powiatowej”, specjalistka ds. funduszy unijnych w UM w Gryfinie; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Irmina Olejnik - Czerwonka

  rolniczka, działaczka społeczna; sekretarz zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Joanna Warecha

  dyrektorka ds. programowych TVP Regionalna; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.


 • Jadwiga Wójciak

  prezeska LGD Bory Niemodlińskie; autorka i koordynatorka działań lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr