Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Polka powiatowa i zielona modernizacja

Przeczytaj na ISSUE lub pobierz w formacie pdf

 

O książce

W najbliższych latach 20 procent budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będzie na inwestycje w zieloną gospodarkę. "Dla Polski powiatowej oznacza to dynamiczny rozwój zielonych usług, zielonego przemysłu i zielonych miejsc pracy, m.in. związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Kto skorzysta na tej przemianie?" - pytają we wstępie do książki jej autorka oraz Knut Dethlefsen, dyrektor warszawskiego biura FES. Powołując się na dobre praktyki i doświadczenia innych krajów, Beata Maciejewska stawia tezę, że zielona modernizacja daje szansę na lepsze życie Polkom powiatowym.

Osobiste historie jej bohaterek – ich indywidualne wybory i cenione przez nie wartości – są prezentowane z perspektywy strategii politycznych, lokalnej rzeczywistości, dobrych praktyk z innych krajów. Życiowe ścieżki splatają się z pytaniami o programy włączenia kobiet do głównego nurtu polskiej polityki. Audytorki energetyczne, dyrektorki lokalnych grup działania, sołtyski i radne, rolniczki i działaczki ekologiczne, uczestniczki ruchów oporu przeciwko niechcianym inwestycjom, kobiety, które porzuciły miasto na rzecz wiejskiego życia, i te, które były poza dużymi miastami zawsze i chcą tam pozostać – otwarte na pracę i zieloną modernizację, potrzebują politycznego i systemowego wsparcia ich talentów, pracowitości i aktywności.

Publikacja wydana przez Fundację Przestrzenie Dialogu, we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Przeczytaj wstęp do książki

 

Polecają

Dorota Chałat, radna miasta Koszalin: Bardzo interesujące ujęcie: kobiety z małych miejscowości w Polsce zaprezentowane w odniesieniu do najważniejszych politycznych trendów, i do kobiet z całego świata!

Małgorzata Fuszara, ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych:Polecam lekturę tej książki. Ciekawe, innowacyjne spojrzenie na równość szans przez pryzmat wyzwań dotyczących zmian klimatycznych i ochrony środowiska.

Lidia Geringer de Oedenberg, kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego: Znakomite i budujące przykłady działalności nowoczesnych kobiet w zielonej gospodarce!

Magdalena Środa, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet: Polka powiatowa jest tego warta! – finansowego napędu z zielonych technologii i satysfakcji z samowystarczalności nie tylko energetycznej. Ta książka podpowiada, jak to zrobić w zgodzie ze sobą i otoczeniem. Kobieca zielona modernizacja zmieni świat.

Małgorzata Tkacz-Janik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego: Podczas autostopu w Norwegii, 25 lat temu, pewna cudowna rodzina przyjęła mnie w swoim domu. Było tam sporo książek. Jedna z nich przykuła moją uwagę. To był bestseller Susan Faludi, który dopiero teraz został przetłumaczony na język polski i zapewne trafi do domów wielu Polek. Choć pewnie nie do Polek Powiatowych, bo to była książka dla Powiatowych Amerykanek. Na szczęście jednocześnie ukazuje się rodzimy produkt, można rzec swojski, którego przesłanie jest niemal identyczne. Jak brzmi? Dwie największe nierówności wokół nas to nierówność ekonomiczna i nierówność kobiet. Ponieważ gospodarka jest jednym z filarów funkcjonowania świata, a nierówność ekonomiczna zawsze dotyczy przede wszystkim kobiet, to cenny jest każdy projekt, każdy pomysł, który pozwala obie te nierówności niwelować jednocześnie. Zielona modernizacja jest jedną z takich propozycji. Zapewne wiele Polek po przeczytaniu tej książki podzieli moją opinię. I nie dość na tym – zamieni ją w czyn.

 



zr