Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Zespół ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania opracował najważniejsze postulaty.

 

 

 

 

Postulaty / Obszary działania zespołu

  1. Widoczność kobiet. Każda strategia, program i polityka powinny uwzględniać  kobiety jako widoczny podmiot.
  2. Rozwój lokalny z kobietami. W rozwoju lokalnym i regionalnym  kobiety odgrywają kluczową rolę.  Dlatego to z ich udziałem należy podejmować decyzje dotyczące rozwoju terytorialnego na każdym szczeblu samorządu.
  3. Organizacje kobiece mają głos. Organizacje kobiece, szczególnie te działające lokalnie, i znające realia codziennego życia w małych miejscowościach, powinny być wspierane w rozsądny, stabilny sposób.
  4. Ekosystem  do rozwoju. W  lokalnych społecznościach należy tworzyć przemyślane ekosystemy służące rozwojowi przedsiębiorczości, i dobrostanowi kobiet.
  5. Fundusze unijne dla kobiet.  Potrzebne są sprawnie funkcjonujące mechanizmy, które zagwarantują kobietom bycie pełnoprawnymi bezpośrednimi beneficjentkami funduszy unijnych na równi z mężczyznami.
  6. Kobiety kierują.  Kobiety mają wysokie kwalifikacje i muszą kierować projektami, odgrywać w ich realizacji główna rolę, zasiadać  - z głosem stanowiącym -  w różnych radach, zespołach, komisjach związanych z zarządzaniem projektami UE,  nie tylko wykonywać funkcje podrzędne, związane z biurokracją projektu.
  7. Praktyka przed biurokracją. W dostępie do funduszy i innych zasobów powinno obowiązywać wsparcie na poziomie praktyki zgodnie z zasadą: urzędnik jest dla ludzi.
  8. Know-how. Kobiety powinny mieć ciągłą możliwość podnoszenia swoich  kompetencji  w ramach dobrej, dostosowanej do realiów edukacji, w tym dostęp do nauki języków obcych oraz internetu.
  9. Tematy tabu.  Trzeba zająć się tematami trudnymi, często przemilczanymi np. kazirodztwo, przemoc domowa itd.
  10. Wsparcie konkretnych narzędziNależy popierać i wdrażać w życie konkretne „narzędzia” wspierające dobrostan kobiet, np. dobre normy prawne o produkcie lokalnym, produkcji lokalnej żywności.


zr