Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Danuta Ankutowicz

ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego, honorowa członkini Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.
zr