Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Dorota Metera

ekspertka ds. ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich
zr