Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

15.10: Kobiety z obszarów wiejskich u minister Fuszary

15 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie "Polek powiatowych" z całej Polski z pełnomocniczką rządu ds. równego traktowanai prof. Małgorzatą Fuszarą oraz reprezentantami wybranych ministerstw.


Minister Małgorzata Fuszara zaprezentuje priorytety swoich działań wobec kobiet z obszarów wiejskich, a Beata Maciejewska - prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu i autorka projektu „Polka powiatowa” przedstawi zieloną modernizację w kontekście wyrównywania szans kobiet. Całość zwieńczy dyskusja na temat sytuacji i potrzeb kobiet mieszkających poza dużymi miastami, w której głos zabiorą m.in. Agnieszka Odachowska - zastępczyni burmistrza Pyrzyc, Irmina Olejnik-Czerwonka – radna miejska i kandydatka na urząd burmistrza Drawna i Jolanta Szewczun -  radnej powiatu sztumskiego i prezeska Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu.

Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Kobiet Wiejskich. Organizatorami spotkania są Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Fundacja Przestrzenie Dialogu.

 


zr