Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Wywiady z uczestniczkami projektu Polka powiatowa [WIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z uczestniczkami projektu Polka Powiatowa, a także osobami wspierającymi i przedstawicielami organizacji, które były naszymi partnerami.


Wypowiadają się:
- Agnieszka Odachowska, wiceburmistrzyni Pyrzyc
- Barbara Szelewa z fundacji im. Friedriecha Eberta
- Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu
- Beata Maciejewska - liderką projektu Polka powiatowa, prezeska fundacji Przestrzenie Dialogu
- Irmina Olejnik - Czerwonka - dyrektorka lokalnej grupy rybackiej "Partnerstwo Jezior" w Choszcznie
- Katarzyna Kosno - zielona przedsiębiorczyni, działaczka społeczna
- Paulina Piechna-Więckiewicz - radna Warszawy, wiceprzewodnicząca SLD

 zr