Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Powstał zespół ds. kobiet z obszarów wiejskich

25 września 2015 roku oficjalnie powołano zespół ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania. W skład zespołu weszło dziewięć kobiet z całej Polski – samorządowczyń, rolniczek, naukowczyń, działaczek społecznych i dziennikarek w większości związanych z projektem „Polka powiatowa i zielna modernizacja”.


Podczas pierwszego posiedzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Fuszara wręczyła oficjalne nominacje i omówiła narzędzia służące do skutecznego funkcjonowania zespołu. 
Zespół przeanalizował szeroki zakres zadań, w tym m.in. wsparcie tworzenia miejsc pracy dla kobiet, współpracę wieś-miato (np. w zakresie dostaw żywności) problem przemocy wobec kobiet. Członkinie zespołu określiły priorytety pracy na najbliższe miesiące. Dokonano wyborów: na przewodniczącą zespołu powołano Beatę Maciejewską, sekretarzem została Irmina Olejnik-Czerwonka. 
Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowana w Gryfinie 10 października przy okazji odbywającego się tam Regionalnego Kongresu Kobiet z Obszarów Wiejskich. 
Członkinie zespołu: 
Katarzyna Duczkowska-Małysz, profesor SGH w Warszawie, była wiceminister rolnictwa;
Iwona Fabich, Demokratyczna Unia Kobiet;
Katarzyna Kosno; rolniczka, działaczka społeczna; 
Jolanta Kwiatkowska, przewodnicząca Rady Gminy Stegna;
Beata Maciejewska, Fundacja Przestrzenie Dialogu, autorka projektu „Polka Powiatowa i zielona modernizacja” (przewodnicząca);
Agnieszka Odachowska, działaczka społeczna, jedna z liderek „Polki powiatowej”, specjalistka ds. funduszy unijnych w UM w Gryfinie; 
Irmina Olejnik-Czerwonka, rolniczka, działaczka społeczna (sekretarz); 
Joanna Warecha, dyrektorka ds. programowych TVP Regionalna;
Jadwiga Wójciak, prezeska LGD Bory Niemodlińskie;
oraz: 
Barbara Szelewa – obserwatorka zespołu. Reprezentuje Fundację im. Friedricha Eberta, która wspiera projekt „Polki powiatowej” przez cały okres jego trwania.


zr