Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Katarzyna Kosno

rolniczka, działaczka na rzecz zielonej modernizacji, członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr