Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Iwona Fabich

przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet w Toruniu i wiceprzewodnicząca platformy programowej Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD w województwie kujawsko-pomorskim; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr