Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Jolanta Kwiatkowska

przewodnicząca Rady Gminy Stegna; sekretarz Gminy Jantar absolwentka szkoły liderów; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr