Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Jadwiga Wójciak

prezeska LGD Bory Niemodlińskie; autorka i koordynatorka działań lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr