Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Irmina Olejnik - Czerwonka

rolniczka, działaczka społeczna; sekretarz zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr