Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Katarzyna Duczkowska-Małysz

profesor SGH w Warszawie, była wiceminister rolnictwa; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr