Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Joanna Warecha

dyrektorka ds. programowych TVP Regionalna; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr