Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Rola kobiet w nowej rzeczywistości

Chcemy w jak największym stopniu poprawić sytuację kobiet, zbudować silną, partnerską sieć organizacji. Przez ostatnie dwa lata udało się wprowadzić postulaty zielonej modernizacji z udziałem kobiet do strategii większości Lokalnych Grup Działania i stowarzyszeń w całej Polsce - mówią członkinie zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich, który powołała Minister Małgorzata Fuszara. Zespół czeka na pilne obsadzenie tego urzędu.


 

Zmienia się polityczna rzeczywistość - pożegnaliśmy pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania – prof. Małgorzatą Fuszarę, a organizacje równościowe apelują do nowej premier o obsadzenie tego urzędu.  Już dziś w jego ramach działa zespół ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich. Dziewięć ekspertek z całej Polski, w większości związanych z projektem „Polka powiatowa”  (www.polkapowiatowa.pl) - samorządowczyń, rolniczek, naukowczyń, działaczek społecznych  i dziennikarek zostało pod koniec września powołanych do zespołu przez minister Fuszarę i rozpoczęło swoją działalność.(Pełne informacje o składzie zespołu: http://www.polkapowiatowa.pl/news/129/23/Powstal-zespol-ds-kobiet-z-obszarow-wiejskich) Zespół będzie  niezależnie od tego, kto będzie kierował resortem.  Tuż po pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowano 10 najważniejszych postulatów, rozpoczęto też pracę nad szczegółowymi działaniami w 2016 roku. Do współpracy zaprasza organizacje z całej Polski. (Wszystkie postulaty: http://www.polkapowiatowa.pl/news/137/23/Zespol-opracowal-najwazniejsze-postulaty )

 

– Chcemy w jak największym stopniu poprawić sytuację kobiet, zbudować silną, partnerską sieć organizacji – mówi Beata Maciejewska, przewodnicząca zespołu, autorka „Polki powiatowej i zielonej modernizacji”.  Przez ostatnie dwa lata udało się wprowadzić postulaty zielonej modernizacji z udziałem kobiet  do strategii większości Lokalnych Grup Działania i stowarzyszeń w całej Polsce. Tworzenie zielonych miejsc pracy stało się także jednym z 10 postulatów krajowego Kongresu Kobiet w 2014 roku, a w warsztatach dotyczących zielonej modernizacji, wspieranych przez Fundację im. F. Eberta, wzięło udział kilkaset kobiet z całej Polski. – Były one dla nas bardzo ważną inspiracją – mówi Iwona Fabich, prezeska   Stowarzyszenia Demokratyczna Unia Kobiet z Torunia.

 

 Teraz celem zespołu jest poszerzenie działania – zarówno jeśli chodzi o wielkość odziaływania jak i zakres. - Chcemy skupić się  zarówno na kwestiach równego
 z mężczyznami dostępu kobiet z obszarów wiejskich do funduszy unijnych, na systemowym tworzeniu w lokalnych społecznościach ekosystemu do przedsiębiorczości kobiet – wyjaśnia Irmina Olejnik-Czerwonka, sekretarz zespołu, rolniczka i działaczka społeczna. Z kolei Joanna Warecha, dyrektorka do spraw programowych TVP Regionalna wskazuje na potrzebę współpracy międzypokoleniowej kobiet.  Jej zdaniem trzeba wspierać i inspirować zarówno matki jak i córki. Należy się też zająć się trudnymi tematami m.in. w przemocą wobec kobiet, wykluczeniem kobiet na terenach popegeerowskich.

 

Zdaniem kolejnej członkini zespołu – byłej wiceminister rolnictwa, obecnej ekspertki UE, profesor Szkoły Głównej Handlowej Katarzyny Duczkowskiej-Małysz, w rozwoju lokalnym
 i regionalnym  kobiety odgrywają kluczową rolę. -  Dlatego to z ich udziałem należy podejmować decyzje dotyczące rozwoju terytorialnego na każdym szczeblu samorządu.

 

Zespół współpracuje z szeregiem organizacji z całej Polski i chce podejmować współpracę
z chętnymi podmiotami. Agnieszka Odachowska, działaczka społeczna, ekspertka ds. pozyskiwania funduszy w Mieście Gryfino już zajęła się rozpisywaniem pierwszych działań.  –  Zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu nie jest dla nas przeszkodą do dalszego działania twierdzi Jolanta Kwiatkowska, przewodnicząca Rady Gminy Stegna. Zdaniem Katarzyny Kosno, rolniczki  oraz Jadwigi Wójciak – prezeski LGD Bory Niemodlińskie postulaty zespołu są uniwersalne.

Zapraszamy do współpracy!  zr