Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Beata Maciejewska

założycielka Fundacji Przestrzenie Dialogu, jedna z założycieli Zielonego Instytutu, autorka szeregu publikacji i kampanii w tym "Polki powiatowej; przewodnicząca zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr