Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Kultura enter

Kobieta to z pewnością jedno z najpopularniejszych imion i twarzy prowincji. O tym, jaki związek z rozwojem prowincji mają Polki powiatowe, zielona modernizacja, odnawialne źródła energii, polityka czy publiczny transport, opowiadała Beata Maciejewska, autorka książki „Polka powiatowa i zielona modernizacja”.
zr