Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

II Konges Kobiet z Obszarów Wiejskich w Pyrzycach

Około 300 kobiet uczestniczyło 23 listopada w II Kongresie Kobiet z Obszarów Wiejskich w Pyrzycach. Pośród wielu tematów obecna była także „Polka powiatowa”.
zr