Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Debata w Koszalinie, warsztaty w Mielnie

Kolejna edycja "Polki powiatowej i zielonej modernizacji".


Serdecznie zapraszamy

27 lutego (czwartek) o godz. 17.00 od Park Caffe, w Koszalinie (ul. Asnyka 11) na otwartą debatę o zielonej modernizacji i szansach rozwoju dla kobiet z udziałem m.in. radnej miasta Koszalina Doroty Chałat i autorki książki o zielonej modernizacji Beaty Maciejewskiej.

oraz

1 marca (sobota), do Urzędu Gminy w Mielnie: na całodzienne warsztaty dla lokalnych działaczek i polityczek zaangażowanych w rozwój swoich lokalnych społeczności. Warsztaty są szczególnie skierowane do kobiet zamierzających startować w wyborach 2014 r. do Europarlamentu, sejmików powiatów i gmin.

"Polka powiatowa i zielona modernizacja" to kampania Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce. Naszym celem jest wesprzeć rozwój zielonej gospodarki i szans dla kobiet poprzez dostęp do wiedzy i funduszy, które poprawiają jakość życia i rozwój lokalnych społeczności, wspierają rozwój zielonych miejsc pracy.

Na nasze działania składają się:

 • książka Beaty Maciejewskiej "Polka powiatowa i zielona modernizacja"
 • http://issuu.com/przestrzeniedialogu/docs/polka_powiatowa
 • szkolenia i debaty dla kobiet w całej Polsce
 • okrągły stół liderek lokalnych i reprezentantów władz centralnych nt. najważniejszych kwestii dotyczących szans rozwoju Polek mieszkających poza dużymi miastami (planowany termin: 7 maja 2014 r.)
 • ogólnopolska konferencję uczestniczek naszych warsztatów w Sejmie (planowany termin: 8 maja 2014 r.)
 • konsultacje internetowe z ekspertkami z całej Polski na tematy wskazane przez uczestniczki warsztatów.

Warsztaty 01.03.2014 (sobota) godz.: 9.00-17.00, Urząd Gminy w Mielnie

Informacja ogólna:

Warsztaty prowadzone są w formie prelekcji, dyskusji, a przede wszystkim - pracy warsztatowej w grupach. Oprócz nabycia wiedzy o zielonej modernizacji podczas warsztatów rozwijać będziemy umiejętności:

 • wypracowywania i negocjowania programu w grupie; 
 • formułowania informacji o swoich dokonaniach; 
 • wystąpień publicznych;
 • odgrywania ról.

Program:

Blok I: Polka powiatowa i zielona modernizacja - wprowadzenie 9.00-10.30

 • Wprowadzenie.
 • Podstawowe pojęcia i elementy wiedzy o polityce równościowej oraz zielonej modernizacji.
 • Wpływ nowoczesnej gospodarki na życie kobiet i społeczności
 • Możliwości rozwoju zielonej modernizacji i miejsc pracy związanych m.in. z rozproszoną energetyką, ekologicznym transportem, kulturą i turystyką, produkcją i przetwórstwem żywności.
 • Nowe formy współpracy (np. crowdfunding) i innowacyjne formy działania społecznego.

Blok II: Praktyka lokalna i pozyskiwanie funduszy 10.45-12.30

 • Zielona gospodarka i polskie realia. Sytuacja kobiet.
 • Zazielenianie turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa.
 • Zielone miejsca pracy - jak i gdzie stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych.
 • Specyfika gminy - jak ją wykorzystać.
 • Zielone projekty na terenie gminy - zyski dla gmin, miejscowości i osób indywidualnych. Pozyskiwanie środków.

Poczęstunek 12.30-13.15

Blok III: Zielona modernizacja: propozycja dla naszej gminy/miejscowości/ 13.15-14.15

 • Praca warsztatowa:
  • konstruowanie w grupach programu: 3-5 zielonych punktów dla każdej gminy.
  • Podział na role, przygotowanie 3-min. wypowiedzi.

Blok IV: Jak się przebić z zieloną modernizacją - prezentacja na forum 14.30-16.15

 • Praca warsztatowa: prezentacja na forum w formie konferencji prasowej lub spotkania w gminie
 • Omówienie całościowe prezentacji oraz wypowiedzi poszczególnych osób. 

Blok V: Podsumowanie 16.30-17.00

 • Podsumowanie i zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów.

Informacje praktyczne:

Warsztaty odbywają się w dniu 1 marca w Urzędzie Gminy Mielno w godz. 9.00- 17.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W ramach warsztatów uczestniczki otrzymują książkę Polka powiatowa oraz inne materiały edukacyjne. Osobom, które potrzebują noclegu, organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na jedną noc. Nie pokrywają kosztów dojazdu.

Rejestracja, aktualne informacje i informacja o prowadzących na stronie: http://polkapowiatowa-mielno.evenea.pl/

Prosimy o zarejestrowanie się na warsztaty przez formularz: do dnia 25 lutego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc: 20.

Kontakt:ewa.dryjanska@przestrzeniedialogu.org

Partnerzy:

 • Fundacja Przestrzenie Dialogu
 • Fundacja im. Friedricha Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce
 • Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Era Kobiet"


zr