Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Kolejne warsztaty - w Sławicach k. Opola

Zapraszamy w pierwszą sobotę wiosny na "Polkę powiatową i zieloną modernizację".


 „Polka powiatowa i zielona modernizacja” – warsztaty dla liderek

 Serdecznie zapraszamy 22  marca  (sobota),  godz. 9.00 do hotelu Słociak w Sławicach k. Opola na całodzienne warsztaty dla lokalnych działaczek i polityczek zaangażowanych w rozwój swoich lokalnych społeczności. Warsztaty są szczególnie skierowane do kobiet zamierzających startować w wyborach 2014 r. do sejmiku, powiatów i gmin.

 Rejestracja: http://polkapowiatowa-slawice.evenea.pl/

 „Polka powiatowa i zielona modernizacja” to kampania Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce. Naszym celem jest wesprzeć rozwój zielonej gospodarki i szans dla kobiet poprzez dostęp do wiedzy i funduszy, które poprawiają jakość życia i rozwój lokalnych społeczności, wspierają rozwój zielonych miejsc pracy.  Warsztaty w Sławicach są organizowane we współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

 Na nasze działania składają się:

- książka Beaty Maciejewskiej „Polka powiatowa i zielona modernizacja” http://issuu.com/przestrzeniedialogu/docs/polka_powiatowa

-  szkolenia i debaty dla kobiet w całej Polsce

- okrągły stół liderek lokalnych i reprezentantów władz centralnych nt. najważniejszych kwestii dotyczących szans rozwoju Polek mieszkających poza dużymi miastami.

- ogólnopolska konferencję uczestniczek naszych warsztatów w Sejmie.

- konsultacje internetowe z ekspertkami z całej Polski na tematy wskazane przez uczestniczki warsztatów.

Szczegóły warsztatów

Warsztaty prowadzoną są w formie prelekcji, dyskusji a przede wszystkim - pracy warsztatowej w grupach. Oprócz nabycia wiedzy o zielonej modernizacji podczas warsztatów rozwijać będziemy umiejętności: 

 • wypracowywania i negocjowania programu w grupie; 
 • formułowania informacji o swoich dokonaniach;  
 • wystąpień  publicznych;
 • odgrywania ról. 

Program

 • Blok I: Polka powiatowa i zielona modernizacja – wprowadzenie

9.00-11.00

 • Wprowadzenie.
 • Podstawowe pojęcia i elementy wiedzy o polityce równościowej oraz zielonej modernizacji.
 • Wpływ nowoczesnej gospodarki na życie kobiet i społeczności
 • Możliwości rozwoju zielonej modernizacji i miejsc pracy związanych m.in. z rozproszoną energetyką, ekologicznym transportem, kulturą i turystyką, produkcją i przetwórstwem żywności.
 • Nowe formy współpracy (np. crowdfunding) i innowacyjne formy działania społecznego.

 

 • Blok II: Praktyka lokalna i pozyskiwanie funduszy

11.15-12.45

 • Zielona gospodarka i polskie realia. Sytuacja kobiet.
 • Zazielenianie turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa.
 • Zielone miejsca pracy –  jak i gdzie stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych.
 • Specyfika gminy – jak ją wykorzystać.
 • Zielone projekty na terenie gminy – zyski dla gmin, miejscowości i osób indywidualnych. Pozyskiwanie środków.   

 

 • Poczęstunek 12.45-13.30

 

 • Blok III:  Zielona modernizacja: propozycja dla naszej gminy/miejscowości/

13.30-14.30

 • Praca warsztatowa: konstruowanie w grupach programu: 3-5 zielonych punktów dla każdej gminy.
 • Podział na role, przygotowanie 3-min. wypowiedzi.

 

 • Blok IV: Jak się przebić z zieloną modernizacją - prezentacja na forum

14.45-16.30

 • Praca warsztatowa: prezentacja na forum w formie konferencji prasowej lub spotkania w gminie
 • Omówienie całościowe prezentacji oraz wypowiedzi poszczególnych osób.

 

 • Blok V: Podsumowanie

16.30-17.00

 • Podsumowanie i zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów.

 

Informacje praktyczne:

Warsztaty odbywają się w dniu 22 marca w  Hotelu Słociak w Sławicach w godz.  9.00- 17.00.  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W ramach warsztatów uczestniczki otrzymują książkę Polka powiatowa oraz inne materiały edukacyjne. Osobom, które potrzebują noclegu, organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na jedną noc.  Nie pokrywają kosztów dojazdu.

Rejestracja, aktualne informacje i informacja o prowadzących na stronie:

http://polkapowiatowa-slawice.evenea.pl/

Prosimy o zarejestrowanie się na warsztaty przez formularz: do dnia 18 marca. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 20.

 

Kontakt: beata.maciejewska@przestrzeniedialogu.orgzr