Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

"Polka Powiatowa" w opolskim "Radiu Plus"

Warsztaty o zielonej modernizacji, które odbyły się w Opolu, nie umknęły uwadze lokalnych mediów. Zapraszamy do wysłuchania audycji w "Plus Radio Opole" nt. tego, jak kobiety mogą modernizować lokalną gospodarkę.
zr