Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Polka Powiatowa w Pyrzycach

Polka powiatowa i zielona modernizacja - debata i warsztaty dla liderek.


Serdecznie zapraszamy 7 lutego (piątek), godz. 16.30, do Urzędu Miasta Pyrzyce na otwartą debatę o zielonej modernizacji i szansach rozwoju dla kobiet.

Z kolei 8 lutego (sobota), w spółdzielni socjalnej „Pod Kasztanami” w Rzepnowie (2 km. od Pyrzyc): odbędą się całodzienne warsztaty dla lokalnych działaczek i polityczek zaangażowanych w rozwój swoich lokalnych społeczności. Warsztaty są szczególnie skierowane do kobiet zamierzających startować w wyborach 2014 r. do Europarlamentu, sejmików powiatów i gmin.


„Polka powiatowa i zielona modernizacja” to kampania Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce. Naszym celem jest wesprzeć rozwój zielonej gospodarki i szans dla kobiet poprzez dostęp do wiedzy i funduszy, które poprawiają jakość życia i rozwój lokalnych społeczności, wspierają rozwój zielonych miejsc pracy.

Na nasze działania składają się:

 • książka Beaty Maciejewskiej „Polka powiatowa i zielona modernizacja” http://issuu.com/przestrzeniedialogu/docs/polka_powiatowa
 • szkolenia i debaty dla kobiet w całej Polsce; 
 • okrągły stół liderek lokalnych i reprezentantów władz centralnych nt. najważniejszych kwestii dotyczących szans rozwoju Polek mieszkających poza dużymi miastami (planowany termin: 7 maja 2014 r.)
 • ogólnopolska konferencję uczestniczek naszych warsztatów w Sejmie (planowany termin: 8 maja 2014 r.)
 • konsultacje internetowe z ekspertkami z całej Polski na tematy wskazane przez uczestniczki warsztatów. 


Program warsztatów 08.02.2014 (sobota) godz.: 9.30-18.00, spółdzielnia socjalna „Pod Kasztanami” w Rzepnowie

Blok I: Polka powiatowa i zielona modernizacja – wprowadzenie 9.30-11.30

 • Wprowadzenie. 
 • Podstawowe pojęcia i elementy wiedzy o polityce równościowej oraz zielonej modernizacji. 
 • Wpływ nowoczesnej gospodarki na życie kobiet i społeczności
 • Możliwości rozwoju zielonej modernizacji i miejsc pracy związanych m.in. z rozproszoną energetyką, ekologicznym transportem, kulturą i turystyką, produkcją i przetwórstwem żywności.
 • Nowe formy współpracy (np. crowdfunding) i innowacyjne formy działania społecznego.

Blok II: Praktyka lokalna i pozyskiwanie funduszy 11.45-13.45

 • Zielona gospodarka i polskie realia.
 • Rozwijanie zielonej modernizacji w regionie/miejscowości.
 • Zielona modernizacja w praktyce. Na warsztat weźmiemy spółdzielnię socjalną „Pod kasztanami” i na jej przykładzie pokażemy możliwości zielonych innowacji. 
 • Pozyskiwanie środków na zieloną modernizację. Poczęstunek 13.45-14.30


Blok III: Zielona modernizacja: propozycja dla naszej gminy/miejscowości/ 14.30-15.30

 • Praca warsztatowa: konstruowanie w grupach programu dla wybranej/modelowej gminy lub miejscowości. 
 • Podział na role, przygotowanie 3-min. wypowiedzi. 


Blok IV: Jak się przebić z zieloną modernizacją - prezentacja na forum 15.45-17.15

 • Praca warsztatowa: prezentacja na forum w formie konferencji prasowej lub spotkania w gminie
 • Omówienie całościowe prezentacji oraz wypowiedzi poszczególnych osób. 


Blok V: Podsumowanie 17.15-18.00

 • Podsumowanie i zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów. 

Informacje praktyczne:

Warsztaty odbywają się w dniu 8 lutego w Spółdzielni Socjalnej „Pod Kasztanami” w Rzepnowie /2 km od Pyrzyc/ w godz. 9.30- 18.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

W ramach warsztatów uczestniczki otrzymują książkę Polka powiatowa oraz inne materiały edukacyjne. Osobom spoza Pyrzyc, które potrzebują noclegu, organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na jedną noc. Nie pokrywają kosztów dojazdu. 

Rejestracja, aktualne informacje i informacja o prowadzących na stronie: http://polkapowiatowa-rzepnowo.evenea.pl 

Prosimy o zarejestrowanie się na warsztaty przez formularz: do dnia 04 lutego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 20. 

Kontakt: ewa.dryjanska@przestrzeniedialogu.org

Organizatorzy: 

 • Fundacja Przestrzenie Dialogu
 • Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce
 • LDG Ziemia Pyrzycka


zr