Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Aleksandra Langowska

audytorka energetyczna, ekspertka ds. energii (oszczędzanie, pozyskiwanie środków), właścicielka Pracowni Generator.
zr