Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Agnieszka Odachowska

działaczka społeczna, jedna z liderek „Polki powiatowej”, specjalistka ds. funduszy unijnych w UM w Gryfinie; członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.
zr