Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Polka powiatowa w gminie Drawno

Zapraszamy na ostatnie w tej serii warsztaty Polki Powiatowej - w gminie Drawno, woj. zachodniopomorskie.


Serdecznie zapraszamy:

07 czerwca (sobota), o godz. 10.00 do świetlicy wiejskiej w Barnimiu (gmina Drawno) na całodzienne warsztaty dla lokalnych działaczek zaangażowanych w rozwój swoich lokalnych społeczności. Warsztaty są szczególnie skierowane do kobiet zamierzających startować w wyborach 2014 r. do sejmiku, powiatów i gmin.

 Rejestracja i więcej informacji http://polkapowiatowa-barnimie.evenea.pl/

 

"Polka powiatowa i zielona modernizacja" to kampania Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce. Naszym celem jest wesprzeć rozwój zielonej gospodarki i szans dla kobiet poprzez dostęp do wiedzy i funduszy, które poprawiają jakość życia i rozwój lokalnych społeczności, wspierają rozwój zielonych miejsc pracy. Warsztaty w Barnimiu są organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior oraz Starostą Choszczeńskim i Burmistrzem Drawna. zr