Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Ostatnie z serii warsztaty Polki powiatowej

Zakończyła się seria spotkań Polki powiatowej. Ósme, ostatnie w tej serii warsztaty i debata odbyły się w Drawnie i Barnimiu.
zr