Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Fundacja im. Friedricha Eberta

Niemiecka organizacja działająca na rzecz podstawowych wartości i ideałów demokracji społecznej.


Jest prywatną instytucją wyższej użyteczności publicznej. Założonaw roku 1925 na mocy zapisu testamentowego Friedricha Eberta, pierwszego demokratycznie wybranego niemieckiego prezydenta. Główne obszary tematyczne podejmowane aktualnie przez Fundację to spójność społeczna, kultura demokracj, innowacje i współuczestnictwo, globalizacja w duchu solidarności

Więcejzr