Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

kujawsko-pomorskie

Warsztaty

Relacje

Zdjęcia

Liderki

 • Czesława Augustinowicz

  Nauczycielka, prezeska OSP Brzozowo, sołtyska wsi Brzozowo, działaczka społeczna. Członkini zarządu gminnego klubu SLD, przewodnicząca powiatowego Forum Równych Szans SLD.

  Więcej


 • Iwona Fabich

  Przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet w Toruniu i wiceprzewodnicząca platformy programowej Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD w województwie kujawsko-pomorskim. Zdobyła tytuł "Wolontariusz Roku 2012 Powiatu Toruńskiego". Koordynatorka dwóch kampanii społecznych w powiecie toruńskim, w tym - Polki powiatowej.

  Więcej


 • Katarzyna Hapka

  Mieszkanka podgrudziądzkiej wsi, samorządowiec, społeczniczka, propagatorka zdrowego stylu życia. Działa w stowarzyszeniu „Q Przyszłości” w Wałdowie Szlacheckim, organizuje spływy kajakowe, piesze wycieczki po okolicy, promuje zdrową żywność, aktywność fizyczną oraz aktywizuje społeczność lokalną do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi.

  Więcej


 • Małgorzata Kupnowicka

  Magister historii, członkini Demokratycznej Unii Kobiet oraz toruńskiego Sejmiku Kobiet.

  Więcej


 • Beata Orłowicz

  Aktywna działaczka Nieformalnej Grupy Inicjatywnej z Bydgoszczy. W swej działalności kieruje się zasadami polityki równościowej i prawa antydyskryminacyjnego. Zwolenniczka aktywizacji kobiet w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy i zarządzania nimi.

  Więcej
zr