Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

łódzkie

Warsztaty

Relacje

Zdjęcia

Liderki

 • Agnieszka Łuczak

  Dziennikarka, redaktorka, lokalna liderka w Tomaszowie Mazowieckim, pełnomocniczka Kongresu Kobiet, członkini Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność Wandy Nowickiej, feministka. O sobie mówi - że jest eko.

  Więcej


 • Bogumiła Badek

  emerytowana nauczycielka, dyrektora szkół w Wolborzu, wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wolborzu.

  Więcej


 • Elżbieta Bąk

  przewodnicząca Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Wolborzu, członkini Krajowej Rady Kobiet Wiejskich.

  Więcej


 • Mieczysława Goździk

  prezeska Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

  Więcej


 • Justyna Knotek

  Fizjoterapeutka, sędzia piłkarski, instruktorka nordic walking. Propagowuje aktywny trybu życia wśród kobiet na teren wiejskich. Członkini Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Tomaszowie Mazowieckim.

  Więcej


 • Iwona Łuszcz-Krawczyk

  wicewójt w gminie Rzeczyca w pow. tomaszowskim

  Więcej


 • Bożena Małagocka

  nauczycielka, wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Ujeździe pow. Tomaszowski

  Więcej


 • Maria Mąkala

  przewodnicząca KGW w Brzustowie gm. Inowłódz w pow. tomaszowskim.

  Więcej


 • Anna Mizgalska-Dąbrowska

  Członkini PO, radna wojewódzka poprzedniej kadencji, członkini Kongresu Kobiet, prezeska Koła PZERiI w Wolborzu.

  Więcej


 • Monika Olczyk

  dyrektorka Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim.

  Więcej


 • Agnieszka Podsędek

  Wicepełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Tomaszowie Mazowieckim.

  Więcej


 • Ewa Żyła-Wiewiórska

  Nauczycielka języka angielskiego, radna powiatowa. Członkini zarządu starostwa powiatowego w Łasku. Członkini Stowarzyszenia Kongresu Kobiet.

  Więcej
zr