Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Zachodniopomorskie

Warsztaty

Relacje

 • Portal „Koszalin.pro” o „Polsce powiatowej”

  Wybory do Europarlamentu zbliżają się coraz większymi krokami, a za nimi czają się już wybory do samorządów. Dlatego też rozpoczęły się już działania przeróżnych fundacji w zakresie możliwości wykorzystania środków w ramach polityki spójności. Z bardzo ciekawą propozycją wyszła autorka książki „Polka powiatowa i zielona modernizacja” - Beata Maciejewska, która przedstawiła założenia programu lub mocniej mówiąc reform „zielonej modernizacji”.

  Więcej


 • Zielona modernizacja inspiruje – za nami pierwsze warsztaty

  Były z nami kobiety zaangażowane w działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności – sołtyski, radne, kandydatki w wyborach samorządowych, działaczki rozmaitych stowarzyszeń i członkinie spółdzielni socjalnych. Każda z nich przyniosła na warsztaty własne doświadczenia i problemy, ale i mnóstwo optymizmu i zaangażowania.

  Więcej


 • II Konges Kobiet z Obszarów Wiejskich w Pyrzycach

  Około 300 kobiet uczestniczyło 23 listopada w II Kongresie Kobiet z Obszarów Wiejskich w Pyrzycach. Pośród wielu tematów obecna była także „Polka powiatowa”.

  Więcej


Zdjęcia

Zobacz zdjęcia z warsztatów w Pyrzycach

Zobacz zdjęcia z debaty w Koszalinie

Zobacz zdjęcia z warsztatów w Mielnie

Liderki

 • Małgorzata Buchajczyk

  Działaczka i animatorka społeczna, działa na rzecz osób wykluczonych, w tym szczególnie bezrobotnych.

  Więcej


 • Dorota Chałat

  Radna miasta Koszalin, przewodnicząca Kolszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet w Koszalinie, regionalna pełnomocniczka Kongresu Kobiet.

  Więcej


 • Katarzyna Czarkowska

  Bibliotekarka działająca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Feministka, członkini Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet w Koszalinie.

  Więcej


 • Joanna Czerwińska

  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sianowie.

  Więcej


 • Monika Domagała-Janowska

  Działa w Stowarzyszeniu Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych na terenie gm. Kozielice zarówno jako animatorka czasu wolnego we wsi Mielno Pyrzyckie oraz jako propagatorka praw obywatelskich. Współpracuje z Urzędem Gminy Kozielice.

  Więcej


 • Monika Falana

  Pedagog szkolny, prowadzi również działalność gospodarczą.

  Więcej


 • Katarzyna Kosno

  Lokalna liderka, działaczka na rzecz zielonej modernizacji

  Więcej


 • Małgorzata Kowalska

  Animatorka społeczna, wielka orędowniczka aktywizacji kobiet na wsi. Od 2006 roku prezeska Stowarzyszenia Wiejskiego Zielona Przestrzeń. Założycielka lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Chciałaby połączyć działania społeczne z poprawą statusu ekonomicznego kobiet na wsi. Uważa, że brak samodzielności ekonomicznej naraża kobiety na przemoc.

  Więcej


 • Jadwiga Łojko

  Radna Rady Miejskiej w Drawnie, członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drawnie.

  Więcej


 • Monika Nieckarz

  Zawodowo związana z kultywowaniem polskich tradycji w połączeniu z możliwościami rozwoju agrobiznesu i branży szkoleniowej.

  Więcej


 • Agnieszka Odachowska

  liderka i edukatorka społeczna, szefowa Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pyrzycka, regionalna koordynatorka Kongresu Kobiet, jedna z bohaterek książki "Polka powiatowa i zielona modernizacja".

  Więcej


 • Irmina Olejnik-Czerwonka

  Działaczka i animatorka społeczna, dyrektorka Lokalnej Grupy Rybackiej "Partnerstwo Jezior" w Choszcznie, radma gminy Drawno.

  Więcej


 • Marta Nowak

  Socjolożka i mediatorka. Należy do Twojego Ruchu a także do Ruchu Kobiet.

  Więcej


 • Barbara Pastuła

  Socjolożka, działaczka społeczna, animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  Więcej


 • Małgorzata Piotrowska

  Sołtyska wsi Żabów.

  Więcej


 • Olga Roszak-Pezała

  Wójt gminy Mielno, zwolenniczka rozwoju energetyki odnawialnej i demokracji energetycznej, działaczka antyatomowa. Jedna z bohaterek ksiażki "Polka powiatowa i zielona modernizacja".

  Więcej


 • Sylwia Rzeźniewska

  Współpracuje z organizacją tworzącą nowe miejsca pracy.

  Więcej


 • Anita Stolarczyk

  Radna gminy Kozielice, prezeska Stowarzyszenia ,,Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych". Zwolenniczka rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych. Kładzie duży nacisk na rozwój i aktywizację społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji wsi.

  Więcej


 • Anna Wojcieszek

  Architekt wnętrz, nauczycielka plastyki. Należy do stowarzyszenia Rakowiec, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków, zwolenniczka zielonej gospodarki.

  Więcej


 • Grażyna Zaremba-Szuba

  Instruktorka zawodu, prezeska Stowarzyszenia Tradycja, prezeska LGD Łobez.

  Więcej

zr